BOJ1135: 뉴스 전하기

https://www.acmicpc.net/problem/1135

 • 너무 황당하게 쉬었고, 난이도 설정에 문제가 있는듯.
 • 걍 각 점의 자녀 노드들을 큰 순서로 줄세운뒤에, 전화하면 된다.
 • 오래 걸리는놈한테 먼저 전화한다는 사실을 눈치채기가 어려운건가..?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

class Tree {
 int N;
 vector<vector<int>> adj;
public:
 Tree(int n): N(n), adj(n) {}
 void input();
 int dfs(int u);
};

void Tree::input() {
 for(int i = 0; i < N; i++) {
  int u;
  scanf("%d", &u);
  if(!i) continue;
  adj[u].push_back(i);
 }
}

int Tree::dfs(int u) {
 vector<int> ret;
 for(int v : adj[u])
  ret.push_back(dfs(v));
 sort(ret.begin(), ret.end());
 int ans = 0;
 for(int i = 0; i < ret.size(); i++) {
  ret[i] += ret.size() - i;
  ans = max(ans, ret[i]);
 }
 return ans;
}

int main() {
 int N;
 scanf("%d", &N);
 Tree tree(N);
 tree.input();
 cout << tree.dfs(0);
}